Chào mừng bạn đến với website THPT An Nghĩa

Bí thư Chi bộ

Huỳnh Bảo Quốc
Huỳnh Bảo Quốc

Ngày sinh: 24/2/1973

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí minh

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Bí thư Chi bộ

Điện thoại cơ quan: 028.22486383

Điện thoại riêng: 0799191951

Email liên lạc: quocbinhkhanh@gmail.com

Phó Bí thư Chi bộ

Trần Minh Hoàng
Trần Minh Hoàng

Ngày sinh: 19/9/1984

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó Bí thư Chi bộ

Điện thoại cơ quan: 028.38747002

Điện thoại riêng: 0383420024

Email liên lạc: hoangtltn@gmail.com

Chi ủy viên

Nguyễn Văn Tâm
Nguyễn Văn Tâm

Ngày sinh: 27/9/1982

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Chi ủy viên

Điện thoại cơ quan: 028.38747018

Điện thoại riêng: 0398726734

Email liên lạc: nguyentam270982@gmail.com