Chào mừng bạn đến với website THPT An Nghĩa
Thứ ba, 4/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 223

Hành trình đến bảo tàng

Nhằm giúp học sinh biết được hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ một người yêu nước đến với chủ nghĩa Mac - Lê nin, tìm ra được con đường cứu nước đúng đắn giải phóng cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi sự đô hộ của thực dân đế quốc giành độc độc lập cho dân tộc. Ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, hiểu được tinh thần chiến đấu anh dũng của nhân dân ta. Giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, biết ơn đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh xương máu chống kẻ thù xâm lược giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất nước nhà.

  Tổ Sử-GDCD trường THPT An Nghĩa tổ chức hoạt động ngoại khóa hành trình đến bảo tàng cho học sinh khối 12.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164