Chào mừng bạn đến với website THPT An Nghĩa
Thứ hai, 15/4/2019, 0:0
Lượt đọc: 274

Học tập lịch sử địa phương Đình thần Dương Văn Hạnh

Nhằm giúp học sinh ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, hiểu được tinh thần chiến đấu anh dũng của nhân dân ta. Giáo dục lòng yêu nước, biết ơn đồng bào những người đã góp phần xương máu thành lập nên địa phương mình, hiểu về lịch sử thành lập Đình, hun đúc niềm tự hào, giáo dục truyền thống, trách nhiệm học sinh đối với địa phương.

  Tổ Sử-GDCD trường THPT An Nghĩa tổ chức chuyên đề lịch sử địa phương. Tham quan nghe kể lại quá trình thành lập Đình và tiểu sử ông Dương Văn Hạnh.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164